home pageSIKHISM
Andromeda: home page
search SIKHISM
audio / Dodra Sahib /
play all
01_Maya Da Bharam.mp3
Bauji - Bauji's Talk
61:44 · 128 Kbit/s · 56.52 MB · MP3
02_Trishna Di Agg.mp3
Bauji - Bauji's Talk
46:38 · 128 Kbit/s · 42.7 MB · MP3
03_Right About Turn.mp3
Bauji - Bauji's Talk
51:00 · 128 Kbit/s · 46.69 MB · MP3
04_Sangat Kusangat.mp3
Bauji - Bauji's Talk
56:00 · 128 Kbit/s · 51.26 MB · MP3
05_Simran.mp3
Bauji - Bauji's Talk
56:45 · 128 Kbit/s · 51.95 MB · MP3
06_Bhandha Dhoe Bais Dhoop Devo.mp3
Bauji - Bauji's Talk
54:26 · 128 Kbit/s · 49.84 MB · MP3
07_Hukam.mp3
Bauji - Bauji's Talk
54:19 · 128 Kbit/s · 49.74 MB · MP3
08_Antishkaran.mp3
Bauji - Bauji's Talk
52:49 · 128 Kbit/s · 48.35 MB · MP3
09_Rabi Piyar _Divine Love_.mp3
Bauji - Bauji's Talk
47:15 · 128 Kbit/s · 43.26 MB · MP3
10_Karamat.mp3
Bauji - Bauji's Talk
53:59 · 128 Kbit/s · 49.43 MB · MP3
11_Mueh Bin Jivan Nahin.mp3
Bauji - Bauji's Talk
48:13 · 128 Kbit/s · 44.14 MB · MP3
13_Jin Har Paya Tini Chapaya.mp3
Bauji - Bauji's Talk
45:15 · 128 Kbit/s · 41.43 MB · MP3
14_Mann De Bharam 1st Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
33:00 · 128 Kbit/s · 30.22 MB · MP3
15_Mann De Bharam 2nd Talkt.mp3
Bauji - Bauji's Talk
46:30 · 128 Kbit/s · 42.57 MB · MP3
16_Mann De Bharam 3rd Talkt.mp3
Bauji - Bauji's Talk
32:25 · 128 Kbit/s · 29.67 MB · MP3
17_Mann De Bharam 4th Talkt.mp3
Bauji - Bauji's Talk
22:52 · 128 Kbit/s · 20.94 MB · MP3
18_Mann De Bharam 5th Talkt.mp3
Bauji - Bauji's Talk
26:37 · 128 Kbit/s · 24.36 MB · MP3
19_Mann De Bharam 6th Talkt.mp3
Bauji - Bauji's Talk
19:04 · 128 Kbit/s · 17.46 MB · MP3
20_ Mann tu Jyot Sarup Hain.mp3
Bauji - Bauji's Talk
48:37 · 128 Kbit/s · 44.51 MB · MP3
21_Sab Kich Ghar Main Baahar Nahin.mp3
Bauji - Bauji's Talk
43:26 · 128 Kbit/s · 39.76 MB · MP3
22_Vidaegee Bachan.mp3
Bauji - Bauji's Talk
53:36 · 128 Kbit/s · 49.08 MB · MP3
23_Power Of Thoughts.mp3
Bauji - Bauji's Talk
45:19 · 128 Kbit/s · 41.48 MB · MP3
24_Mann Nu Kis Parkar Vas Karna Hai 1st Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
44:01 · 128 Kbit/s · 40.3 MB · MP3
25_Mann Nu Kis Parkar Vas Karna Hai 2nd Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
41:01 · 128 Kbit/s · 37.55 MB · MP3
26_Mann Nu Kis Parkar Vas Karna Hai 3rd Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
36:53 · 128 Kbit/s · 33.77 MB · MP3
27_Mann Nu Kis Parkar Vas Karna Hai 4th Talk.mp
Bauji - Bauji's Talk
37:13 · 128 Kbit/s · 34.07 MB · MP3
28_Mann Nu Kis Parkar Vas Karna Hai 5th Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
33:18 · 128 Kbit/s · 30.48 MB · MP3
29_Mann Nu Kis Parkar Vas Karna Hai 6th Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
35:09 · 128 Kbit/s · 32.18 MB · MP3
30_Duja Bhav.mp3
Bauji - Bauji's Talk
43:27 · 128 Kbit/s · 39.79 MB · MP3
31_Naam.mp3
Bauji - Bauji's Talk
42:43 · 128 Kbit/s · 39.11 MB · MP3
32_Ekas Bin Sab Dhand Hai.mp3
Bauji - Bauji's Talk
29:18 · 128 Kbit/s · 26.83 MB · MP3
33_Jhuthi Duniya Lag Na Aap Vanjhayeeh.mp3
Bauji - Bauji's Talk
39:52 · 128 Kbit/s · 36.5 MB · MP3
34_Bhawna.mp3
Bauji - Bauji's Talk
37:31 · 128 Kbit/s · 34.34 MB · MP3
35_Atma.mp3
Bauji - Bauji's Talk
37:29 · 128 Kbit/s · 34.31 MB · MP3
36_Sadh Sangat.mp3
Bauji - Bauji's Talk
17:48 · 128 Kbit/s · 16.29 MB · MP3
37_Hum Santan Sion Ban Ayee.mp3
Bauji - Bauji's Talk
34:49 · 128 Kbit/s · 31.87 MB · MP3
38_Acharj.mp3
Bauji - Bauji's Talk
24:21 · 128 Kbit/s · 22.3 MB · MP3
39_Preet.mp3
Bauji - Bauji's Talk
86:35 · 128 Kbit/s · 79.27 MB · MP3
40_Chup Preet.mp3
Bauji - Bauji's Talk
58:47 · 128 Kbit/s · 53.82 MB · MP3
41_Jaan Ka Dil Saabat Nahin 2nd Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
24:25 · 128 Kbit/s · 22.36 MB · MP3
42_Ros Na Kahoo Sang Karo.mp3
Bauji - Bauji's Talk
32:44 · 128 Kbit/s · 29.97 MB · MP3
43_Ik Da Aasra.mp3
Bauji - Bauji's Talk
26:21 · 128 Kbit/s · 24.12 MB · MP3
44_Sadh Sangat Sachkhand Hai.mp3
Bauji - Bauji's Talk
23:08 · 128 Kbit/s · 21.18 MB · MP3
45_Pyar Da Jadhu.mp3
Bauji - Bauji's Talk
36:13 · 128 Kbit/s · 33.16 MB · MP3
46_Eka Bani Ik Gur Iko Shabad Vichar.mp3
Bauji - Bauji's Talk
41:05 · 128 Kbit/s · 37.61 MB · MP3
47_Bujhna Sijhna Cheenna Pehchanna.mp3
Bauji - Bauji's Talk
46:59 · 128 Kbit/s · 43.01 MB · MP3
48_Vidaygi Bachan 1st Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
24:03 · 128 Kbit/s · 22.02 MB · MP3
49_Vidaygi Bachan 2nd Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
19:54 · 128 Kbit/s · 18.21 MB · MP3
50_Jaan Ka Dil Saabat Nahin 1st Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
17:52 · 128 Kbit/s · 16.36 MB · MP3
51_Sewa.mp3
Bauji - Bauji's Talk
45:17 · 128 Kbit/s · 41.46 MB · MP3
52_Tatt Ki Hai.mp3
Bauji - Bauji's Talk
37:49 · 128 Kbit/s · 34.62 MB · MP3
53_Shabad.mp3
Bauji - Bauji's Talk
57:01 · 128 Kbit/s · 52.19 MB · MP3
54_Gurbani.mp3
Bauji - Bauji's Talk
41:11 · 128 Kbit/s · 37.71 MB · MP3
55_Sarbh Rogh ka Aukhadh Naam.mp3
Bauji - Bauji's Talk
55:51 · 128 Kbit/s · 51.14 MB · MP3
56_Aas Pass Bikhua Ke Kunta.mp3
Bauji - Bauji's Talk
58:06 · 128 Kbit/s · 53.19 MB · MP3
57_Man Mailey Bhagat Na Hovaee.mp3
Bauji - Bauji's Talk
28:10 · 128 Kbit/s · 25.79 MB · MP3
58_So Kitch Kar Jit Mail Na Lage.mp3
Bauji - Bauji's Talk
20:41 · 128 Kbit/s · 18.94 MB · MP3
59_Rab Kyon Nahi Milda.mp3
Bauji - Bauji's Talk
39:44 · 128 Kbit/s · 36.38 MB · MP3
60_Vidaigi Bachan _Dec 1990_.mp3
Bauji - Bauji's Talk
30:35 · 128 Kbit/s · 28 MB · MP3
61_Sadh Ke Sang Nahi Kich Ghaal.mp3
Bauji - Bauji's Talk
59:31 · 128 Kbit/s · 54.49 MB · MP3
62_Personalty 1st Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
59:19 · 128 Kbit/s · 54.3 MB · MP3
63_Personality 2nd Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
57:51 · 128 Kbit/s · 52.96 MB · MP3
64_Personalty 3rd Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
78:30 · 128 Kbit/s · 71.86 MB · MP3
65_Personalty 4th Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
69:58 · 128 Kbit/s · 64.06 MB · MP3
66-Gurbani.mp3
Bauji - Bauji's Talk
49:31 · 128 Kbit/s · 45.34 MB · MP3
67_Sakat Sion Kar Ulti Re.mp3
Bauji - Bauji's Talk
23:35 · 128 Kbit/s · 21.59 MB · MP3
68_Sehaj Samadh.mp3
Bauji - Bauji's Talk
50:55 · 128 Kbit/s · 46.62 MB · MP3
69_Surat_ Gurmantar_ Bakhshish.mp3
Bauji - Bauji's Talk
77:30 · 128 Kbit/s · 70.96 MB · MP3
70_Param Purakh.mp3
Bauji - Bauji's Talk
58:29 · 128 Kbit/s · 53.54 MB · MP3
71_Jis Ki Tis Ki Kar Maan_.mp3
Bauji - Bauji's Talk
22:58 · 128 Kbit/s · 21.02 MB · MP3
72_Viyakhya Hukamnama _Tum Datay Thakur Pritpalak_.mp3
Bauji - Bauji's Talk
11:42 · 128 Kbit/s · 10.71 MB · MP3
73-Viyakhya Hukamnama _Maya Mamta Mohini_.mp3
Bauji - Bauji's Talk
17:56 · 128 Kbit/s · 16.41 MB · MP3
73-Viyakhya Hukamnama _Maya Mamta Mohini_.mp3
Bauji - Bauji's Talk
28:09 · 128 Kbit/s · 25.77 MB · MP3
75_Antar Bhedhan 2nd Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
17:11 · 128 Kbit/s · 15.73 MB · MP3
76_Atmak Choh.mp3
Bauji - Bauji's Talk
54:06 · 128 Kbit/s · 49.53 MB · MP3
77_Shabad Ki Hai.mp3
Bauji - Bauji's Talk
3:43 · 128 Kbit/s · 3.41 MB · MP3
78_Bhulh.mp3
Bauji - Bauji's Talk
33:44 · 128 Kbit/s · 30.89 MB · MP3
79_Naam Niwas.mp3
Bauji - Bauji's Talk
19:05 · 128 Kbit/s · 17.46 MB · MP3
80_Dhan Guru Nanak 1st Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
43:27 · 128 Kbit/s · 39.78 MB · MP3
81_Puta Mata Ki Asis.mp3
Bauji - Bauji's Talk
33:51 · 128 Kbit/s · 30.99 MB · MP3
82_Dhan Guru Nanak 2nd Talk.mp3
Bauji - Bauji's Talk
41:51 · 128 Kbit/s · 38.31 MB · MP3