home pageSIKHISM
Andromeda: home page
search SIKHISM
audio / Dodra Sahib /
play all
JV-01-Kirpa Keejae Mere Thakur-Tagore Garden (16.3.1990)
Jarnail Singh - Dodra-JV
56:07 · 128 Kbit/s · 51.38 MB · MP3
JV-02-Gurbani Kahe Sevak Jun Mane-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:48 · 64 Kbit/s · 13.64 MB · MP3
JV-02-Gurbani Kahe Sevak Jun Mane-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
22:58 · 64 Kbit/s · 10.51 MB · MP3
JV-03-Aisa Satgur Sevie-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:55 · 64 Kbit/s · 13.7 MB · MP3
JV-03-Mun Re Thir Raho-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:00 · 64 Kbit/s · 13.73 MB · MP3
JV-04-Rasna Gun Gopal Nidh Gaayan-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:10 · 64 Kbit/s · 13.81 MB · MP3
JV-04-Sub Kichh Ghar Mae-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:50 · 64 Kbit/s · 13.2 MB · MP3
JV-05-Gur Poore Kirpa Dhari-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:41 · 64 Kbit/s · 13.59 MB · MP3
JV-05-Gur Poore Kirpa Dhari-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
15:18 · 64 Kbit/s · 7.01 MB · MP3
JV-06-Pranee Eko Naam Dhiavae-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
27:29 · 64 Kbit/s · 12.58 MB · MP3
JV-06-Pranee Eko Naam Dhiavae-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
20:23 · 64 Kbit/s · 9.34 MB · MP3
JV-07-Halat Sukh Palat Sukh-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:41 · 64 Kbit/s · 13.59 MB · MP3
JV-07-Halat Sukh Palat Sukh-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
13:40 · 64 Kbit/s · 6.26 MB · MP3
JV-08-Mere Mun Ekas Seon Chit Laye-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:19 · 64 Kbit/s · 13.42 MB · MP3
JV-08-Mere Mun Ekas Seon Chit Laye-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
14:53 · 64 Kbit/s · 6.81 MB · MP3
JV-09-Gur Ke Charan Ridae Urdhar-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:51 · 64 Kbit/s · 13.21 MB · MP3
JV-09-Gur Ke Charan Ridae Urdhar-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
22:27 · 64 Kbit/s · 10.28 MB · MP3
JV-10-Ey Mun Harji Dhiae Tu-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:18 · 64 Kbit/s · 12.96 MB · MP3
JV-10-Ey Mun Harji Dhiae Tu-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
15:17 · 64 Kbit/s · 7 MB · MP3
JV-11-Mil Mere Gobind-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:51 · 64 Kbit/s · 13.67 MB · MP3
JV-11-Mil Mere Gobind-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:34 · 64 Kbit/s · 13.08 MB · MP3
JV-12-Mere Ram Hum Papi-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:44 · 64 Kbit/s · 13.61 MB · MP3
JV-12-Mere Ram Hum Papi-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:54 · 64 Kbit/s · 13.69 MB · MP3
JV-13-Ghar Hi Meh Amrit Bharpur Hae-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:08 · 64 Kbit/s · 13.8 MB · MP3
JV-13-Ghar Hi Meh Amrit Bharpur Hae-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
20:10 · 64 Kbit/s · 9.24 MB · MP3
JV-14-Gobind Tudh Bin Awar Na Thao-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:58 · 64 Kbit/s · 13.72 MB · MP3
JV-14-Gobind Tudh Bin Awar Na Thao-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
23:51 · 64 Kbit/s · 10.92 MB · MP3
JV-15-Jis Da Saheb Dhadha Hoe-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:00 · 64 Kbit/s · 13.74 MB · MP3
JV-15-Jis Da Saheb Dhadha Hoe-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
26:33 · 64 Kbit/s · 12.16 MB · MP3
JV-16-Jo Nar Dukh Mae Dukh Nahi Manae-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:17 · 64 Kbit/s · 12.95 MB · MP3
JV-16-Jo Nar Dukh Mae Dukh Nahi Manae-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
13:06 · 64 Kbit/s · 6 MB · MP3
JV-17-Tirth Naavan Jao-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
26:51 · 64 Kbit/s · 12.29 MB · MP3
JV-17-Tirth Naavan Jao-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
26:21 · 64 Kbit/s · 12.07 MB · MP3
JV-18-Bin Bhaga Satsang-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:19 · 64 Kbit/s · 13.88 MB · MP3
JV-18-Bin Bhaga Satsang-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:59 · 64 Kbit/s · 13.27 MB · MP3
JV-19-Koyee Jaane Kavan Iha Jug Meet-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:24 · 64 Kbit/s · 13 MB · MP3
JV-19-Koyee Jaane Kavan Iha Jug Meet-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
14:19 · 64 Kbit/s · 6.56 MB · MP3
JV-20-Bhanda Dhoe Baes-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:16 · 64 Kbit/s · 12.94 MB · MP3
JV-20-Bhanda Dhoe Baes-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
25:49 · 64 Kbit/s · 11.82 MB · MP3
JV-21-Mun Mil Sant Sangat-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
24:53 · 64 Kbit/s · 11.39 MB · MP3
JV-21-Mun Mil Sant Sangat-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:50 · 64 Kbit/s · 13.66 MB · MP3
JV-22-Hum Andhle Andh Bikhae Bikh Rate-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:12 · 64 Kbit/s · 12.91 MB · MP3
JV-22-Hum Andhle Andh Bikhae Bikh Rate-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
15:14 · 64 Kbit/s · 6.98 MB · MP3
JV-23-Naam Kahat Gobind Ka-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:54 · 64 Kbit/s · 13.69 MB · MP3
JV-23-Naam Kahat Gobind Ka-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:49 · 64 Kbit/s · 13.65 MB · MP3
JV-24-Kar Aasa Aayo-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:05 · 64 Kbit/s · 13.77 MB · MP3
JV-24-Kar Aasa Aayo-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:06 · 64 Kbit/s · 13.78 MB · MP3
JV-25-Sant Rahat Suno Mere Bhai-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:56 · 64 Kbit/s · 13.71 MB · MP3
JV-25-Sant Rahat Suno Mere Bhai-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
16:14 · 64 Kbit/s · 7.43 MB · MP3
JV-25-Sant Rahat Suno Mere Bhai-III
Jarnail Singh - Dodra-JV
13:44 · 64 Kbit/s · 6.29 MB · MP3
JV-26-Mere Prabh Hao Jeeva Naam Dheyae-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:57 · 64 Kbit/s · 13.71 MB · MP3
JV-26-Mere Prabh Hao Jeeva Naam Dheyae-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
11:29 · 64 Kbit/s · 5.26 MB · MP3
JV-26-Mere Prabh Hao Jeeva Naam Dheyae-III
Jarnail Singh - Dodra-JV
8:44 · 64 Kbit/s · 4 MB · MP3
JV-27-Ardaas-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:09 · 64 Kbit/s · 13.8 MB · MP3
JV-27-Ardaas-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
21:31 · 64 Kbit/s · 9.85 MB · MP3
JV-28-Karo Daya Mere Saayeen-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:39 · 64 Kbit/s · 13.57 MB · MP3
JV-28-Karo Daya Mere Saayeen-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:35 · 64 Kbit/s · 13.09 MB · MP3
JV-29-Dhudhedie Suhag Ku Tao Tan Kaaee Kor-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:38 · 64 Kbit/s · 13.57 MB · MP3
JV-29-Dhudhedie Suhag Ku Tao Tan Kaaee Kor-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
23:45 · 64 Kbit/s · 10.87 MB · MP3
JV-30-Sub Sikhan Ko Hukam Hai-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
27:43 · 64 Kbit/s · 12.69 MB · MP3
JV-30-Sub Sikhan Ko Hukam Hai-II-Naam
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:25 · 64 Kbit/s · 13.93 MB · MP3
JV-31-Aad Jugaad Bhagtan Ka Rakha-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:23 · 64 Kbit/s · 13.91 MB · MP3
JV-31-Aad Jugaad Bhagtan Ka Rakha-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:55 · 64 Kbit/s · 13.24 MB · MP3
JV-32-Jio Tapat Hae Barobar-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:08 · 64 Kbit/s · 13.34 MB · MP3
JV-32-Jio Tapat Hae Barobar-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
18:45 · 64 Kbit/s · 8.59 MB · MP3
JV-33-Mun Loche Har Milan Ko-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:19 · 64 Kbit/s · 13.88 MB · MP3
JV-33-Ram Simar Pachhtayega-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:19 · 64 Kbit/s · 12.97 MB · MP3
JV-34-Jit Parbrahm Chit Aaya-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:48 · 64 Kbit/s · 13.19 MB · MP3
JV-34-Jit Parbrahm Chit Aaya-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
16:51 · 64 Kbit/s · 7.71 MB · MP3
JV-35-Jeevan Roop Simran Prabh Tera-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:08 · 64 Kbit/s · 13.79 MB · MP3
JV-35-Prabh Ki Preet Sda-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:44 · 64 Kbit/s · 13.15 MB · MP3
JV-36-Uthat Baethat Har Bhajo-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
25:55 · 64 Kbit/s · 11.87 MB · MP3
JV-36-Uthat Baethat Har Bhajo-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
13:23 · 64 Kbit/s · 6.13 MB · MP3
JV-37-Jo Disae Gursikhda-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:02 · 64 Kbit/s · 13.75 MB · MP3
JV-37-Jo Disae Gursikhda-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
13:57 · 64 Kbit/s · 6.39 MB · MP3
JV-38-Gobind Hum Aese Apradhi-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:39 · 64 Kbit/s · 14.04 MB · MP3
JV-38-Taha Baikunth Jeh Kirtan Tera-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
8:52 · 64 Kbit/s · 4.06 MB · MP3
JV-39-Maango Ram Te Ik Daan-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:18 · 64 Kbit/s · 13.87 MB · MP3
JV-39-Maango Ram Te Ik Daan-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
9:02 · 64 Kbit/s · 4.14 MB · MP3
JV-40-Bikhae Bun Feeka-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:18 · 64 Kbit/s · 13.87 MB · MP3
JV-40-Bikhae Bun Feeka-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
16:37 · 64 Kbit/s · 7.6 MB · MP3
JV-40-Bikhae Bun Feeka-III
Jarnail Singh - Dodra-JV
13:23 · 64 Kbit/s · 6.13 MB · MP3
JV-41-Kot Laakh Sarb Ko Raja-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:03 · 64 Kbit/s · 13.75 MB · MP3
JV-41-Kot Laakh Sarb Ko Raja-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
17:52 · 64 Kbit/s · 8.18 MB · MP3
JV-42-Mun Ram Naam Aradheya-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:35 · 64 Kbit/s · 13.55 MB · MP3
JV-42-Mun Ram Naam Aradheya-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
28:11 · 64 Kbit/s · 12.9 MB · MP3
JV-43-Jithae Har Aradhiye-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
27:44 · 64 Kbit/s · 12.69 MB · MP3
JV-43-Jithae Har Aradhiye-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
24:12 · 64 Kbit/s · 11.08 MB · MP3
JV-44-Sevi Satgur Apna-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
30:19 · 64 Kbit/s · 13.88 MB · MP3
JV-44-Sevi Satgur Apna-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
7:59 · 64 Kbit/s · 3.66 MB · MP3
JV-45-Gursikh Meet Chalo Gur Chaali-I
Jarnail Singh - Dodra-JV
29:03 · 64 Kbit/s · 13.3 MB · MP3
JV-45-Gursikh Meet Chalo Gur Chaali-II
Jarnail Singh - Dodra-JV
20:13 · 64 Kbit/s · 9.26 MB · MP3